Metodologie i Narzędzia


Metodologie: Agile, SCRUM, Waterfall

Narzędzia: JIRA, Confluence, Trello, Basecamp, Redmine, Smart Sheet