Pozyskiwanie podwykonawców


  • Wyszukiwanie podwykonawców i pracowników z branży IT z całego świata
  • Prowadzenie dokumentacji
  • Bieżący kontakt 
  • Organizacja spraw formalnych
Powrót