Efektywność komercyjna


  • optymalizacja kampanii marketingowych i sprzedażowych
  • weryfikacja i optymalizacja mediaplanów
  • profesjonalizacja sił sprzedaży (rekomendacja wykorzystania nowych narzędzi kontaktu z klientami, typu email, aplikacje mobilne, live-meeting, etc.)
  • optymalizacja KPI działań marketingowych 
  • wyznaczanie KPI w marketingu mix (z włączeniem sił sprzedaży)
  • zarządzanie projektami marketingowymi: produkcją i emisją kampanii, raporty post-buy, rekomendacje
  • analiza grupy docelowej kampanii marketingowych i kluczowych punktów styku dla wybranych grup
  • analiza, rekomendacja i egzekucja działań typu e-commerce
Powrót