Project Management


  • Prowadzenie międzynarodowych projektów IT
  • Reprezentowanie projektu i firmy przed klientem
  • Prowadzenie projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem
  • Prowadzenie dokumentacji, w tym przygotowywanie specyfikacji technicznej
  • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
  • Koordynowanie działań zespołu projektowego
  • Raportowanie
  • Customer service – prowadzenie korespondencji w języku polskim, angielskim, rosyjskim i rumuńskim, tłumaczenia, obieg dokumentów

 Project Management

Powrót